Văn bản hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử đính kèm bảng kê

Theo thống kê, hầu hết các doanh nghiệp lớn hiện nay đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, vì hóa đơn điện tử vẫn là phương thức làm việc tương đối mới mẻ đối với người dùng, vậy nên, khi gặp phải những tình huống như lượng hàng hóa quá nhiều, đối với hóa đơn giấy thì kế toán sẽ thực hiện việc xuất hóa đơn theo bảng kê, còn đối với hóa đơn điện tử thì sao? Việc hóa đơn điện tử có bảng kê liệu có hợp lệ?

Căn cứ Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

https://econgnghe.net/cac-dieu-kien-doi-voi-to-chuc-cung-cap-dich-vu-hddt/

Căn cứ Khoản 03 Điều 07 của Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/03/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
Bộ Tài Chính đã có hướng dẫn rất cụ thể đối với trường hợp xuất hóa đơn theo bảng kê như sau:

hóa đơn điện tử

– Nếu trong trường hợp doanh nghiệp có cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho khách hàng, khi lập bảng kê để liệt kê các loại dịch vụ, hàng hóa, đã bán kèm theo hóa đơn bán hàng thì doanh nghiệp có thể tự thiết kế bảng kê phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa của doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo có các nội dung chính được nêu tại Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.

– Còn đối với trường hợp doanh nghiệp được đồng thời tạo nhiều hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử) và phải thực hiện thông báo phát hành từng hình thức hóa đơn theo quy định. Trong trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, đối với mỗi lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, tổ chức kinh doanh chỉ sử dụng một (01) hình thức hóa đơn.

Tuy nhiên, đối với hóa đơn điện tử, doanh nghiệp không được xuất hóa đơn kèm theo bảng kê.

Tháng 01/2019, Tổng cục Thuế đã có công văn chỉ đạo cụ thể về việc hóa đơn điện tử không được đính kèm bảng kê. Cụ thể: Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không bị giới hạn về số dòng trên một tờ hóa đơn nên hóa đơn điện tử không lập bảng kê. Nếu trong trường hợp doanh nghiệp muốn xuất hóa đơn điện tử kèm theo bảng kê thì cần gửi yêu cầu lên cơ quan thuế để nhận được câu trả lời phù hợp nhất.

Hy vọng qua những chia sẻ trên đã giúp doanh nghiệp tìm được câu trả lời thuyết phục nhất cho câu hỏi hóa đơn điện tử có được kèm bảng kê hay không?! Trong trường hợp hóa đơn điện từ kèm bảng kê, doanh nghiệp cần tiến hành hủy hóa đơn đã kê khai theo hướng dẫn.
https://econgnghe.net/nhung-luu-y-khi-khai-thue-gtgt-qua-phan-mem-htkk-moi-nhat/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *